Vad är Heta Arbeten?

Heta Arbeten® är ett skadepreventionskoncept som sedan 1990 har minskat skadekostnaderna för bränder orsakade av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats med 80%. Skadepreventionskonceptet är den största skadeförebyggande åtgärd mot bränder som har gjorts i Sverige de senaste 30 åren

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, så kallade Heta Arbeten, ska utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Konsekvenserna av en brand vid Heta Arbeten är många:

 • Reducerad skadeersättning från försäkringsbolaget
 • Skadad egendom
 • Nerlagd eller minskad produktion
 • Förlorat arbete då det inte längre finns en arbetsplats att gå till
 • Driftstörningar som påverkar viktiga samhällsfunktioner, som till exempel sjukvård, flygplatser (alternativt transporter), datakommunikation samt el-,vatten- och fjärrvärmenät.
 • Personskada eller dödsfall

Branscher

Heta Arbeten förekommer i en mängd branscher som industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några, och används till exempel vid:

 • Takläggning
 • Svetsning
 • Ogräsbränning
 • Färgborttagning med heta verktyg
 • Varm hästskoning och hornbränning

3 viktiga funktioner

Innan Heta Arbeten kan påbörjas måste en riskbedömning göras och tillstånd ges. Riskbedömningen görs tillsammans i det så kallade hetarbetsteamet. I teamet finns tre viktiga funktioner, tillståndsansvarig, hetarbetare och en brandvakt som alla spelar nyckelroller för att Heta Arbeten ska kunna utföras på ett tryggt och säkert sätt. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten® skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Tillståndsansvarig 
Den tillståndsansvarige är beställarens representant och är den som tillsammans med hetarbetaren och brandvakten bedömer faran för brand på plats där arbetet ska utföras. Till sin hjälp har denne en tillstånds- och kontrollista. Det är den tillståndsansvarige som ger skriftligt tillstånd för arbetet och inga Heta Arbeten få påbörjas innan tillståndet är undertecknat. För att vara behörig att utfärda tillstånd krävs ett giltigt certifikat Heta Arbeten®.

Hetarbetare  
Hetarbetaren är den som utför själva arbetsuppgiften. För att få utföra Heta Arbeten krävs ett giltigt certifikat.

Brandvakt
Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår under och efter arbetet. Efterbevakning efter att Heta Arbeten har utförts måste alltid ske. För att vara behörig att agera brandvakt krävs ett giltigt certifikat Heta Arbeten®.

Gillade du den här artikeln?

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin
Dela på pinterest
Dela på Pinterest

Nyhetsbrev!

Anmäl er till vårt nyhetsbrev och ta del av alla våra uppdateringar av vårt utbildningsutbud