Kurs detaljer

« Tillbaka

YKB 5: Kundfokus & Trafiksäkerhet


Kursbeskrivning

Målen 3.1, 3.5 och 3.6 i förordningen om yrkesförarkompetens. Bl.a behandlas:
- Förebyggande av risker i trafiken
- Agerande vid en krissituation
- Hur förarens uppträdande bidrar till företagets anseende.

Målgrupp

Förare som utför godstransporter med tung lastbil.

Förkunskaper

Körkort med C, CE, D eller DE-behörighet. För att få gå YKB på 35 timmar måste du ha tagit ditt lastbilskort innan 10 september 2009, eller tagit ditt busskort innan 10 september 2008. I annat fall krävs en längre utbildning.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 1 295 SEK exkl. moms