Kurs detaljer

« Bakåt

Motorsåg A-B


Kursbeskrivning

Den 1 januari 2015, trädde 17 § i ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om användning av motorkedjesågar och röjsågar   (AFS 2012:1), i kraft. Enligt paragrafen gäller följande: ”Den som arbetar med en motorkedjesåg ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras”.
Nivå A
Praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara säkert arbete med motorsåg vid enklare kapningsarbeten. I utbildningen ingår även information om säkerhetsbestämmelser, skyddsutrustning, vård och skötsel av utrustning samt arbetsteknik.
Nivå B
Praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara säkert arbete med motorsåg vid fällning och kvistning av träd, samt kännedom om hantering av fastfällda träd. I utbildningen ingår även information om allmänna säkerhetsbestämmelser, skyddsutrustning, vård och skötsel av utrustning samt grundläggande arbetsteknik.

Kursens mål

Praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara säkert arbete med motorsåg vid enklare kapning och fällningsarbete

Målgrupp

För den som använder motorsåg i arbetet eller på fritiden, skogsägare, skogsarbetare eller entreprenörer.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 2 500 SEK exkl moms

Nyhetsbrev!

Anmäl er till vårt nyhetsbrev och ta del av alla våra uppdateringar av vårt utbildningsutbud