Kurs detaljer

« Bakåt

Lift / Mobil arbetsplattform


Kursbeskrivning

Denna utbildning erbjuder självstudier på teoridelen via din dator eller mobiltelefon. Denna del utför ni elever på jobbet vid lugna stunder eller på väg till eller ifrån arbetet om det passar. Det gör ni upp med er arbetsgivare. Den tiden vi tar av er är tiden för praktik.

 

Sedan träffar ni er instruktör som går igenom det teoretiska och håller i slutprovet för er. Därefter gör ni den praktiska delen. Ni kommer då att gå igenom riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, uppställning och körning av liften som därefter avslutas med ett praktisk körprov.


Rekommenderar att ni tillsammans med denna utbildning går Fallskydd för lift. Den tar upp allt ni behöver veta om ert fallskydd och hur ni ska använda den i liften.


Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga när ni ska ut och köra till exempel en saxlift, bomlift eller en släpvagnslift. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba med liftar.


Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

Den här utbildningen ger liftoperatören en heltäckande behörighet för de vanligaste förekommande lifttyperna som saxlift, bomlift, vikbomslift, stödbensliftar och pelarliftar.


Antingen kommer ni till våra instruktörer så utför vi en fullständig utbildning på alla liftklasser, A1, A3, B1och B3 eller så kommer vi ut till er arbetsplats och utför utbildningen på de liftar ni ska köra för tillfället.


I en basutbildning enligt Liftläroplanen ska minst två lifttyper ingå, antingen av typen 1A och 3B, eller av typen 3A och 1B, det ger behörighet 1A, 1B, 3A, 3B på utbildningsbeviset. Om färre lifttyper än så finns med blir det en begränsad utbildning som ger behörighet för enstaka lifttyper.


Utbildningen följer den internationella standarden samt Liftläroplanen. Hela denna utbildning sker i enlighet med Liftutbildningsrådets liftläroplan.

 

Liftläroplanen utgår från:


 • ISO 18878 Mobila arbetsplattformar - Utbildning för operatör (förare)

 • Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2006:6 Användning av lyftandordningar och lyftredskap.
   

Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för liftar - mobila arbetsplattformar:

 

 • Liftens uppbyggnad

 • Daglig tillsyn

 • Riskbedömningar

 • Uppställning av lift

 • Markförhållanden

 • Liftens säkerhet och egenskaper

 • Färdigheter i manövrering. 

 

Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildningen hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.
 

Utbildningen är uppbyggd med en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen tillsammans med er instruktör kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov och därefter utför ni den praktiska delen.


Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) – Vad säger lagen?

Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS -ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Liftutbildning för operatör (förare).


Intyg: Efter godkänt prov skickas intyg elektroniskt till deltagare

(Plastkort finns som tillval +100:-)

Kursens mål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren på ett effektivt och säkert sätt kunna använda och arbeta i en mobil arbetsplattform.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som använder eller kan komma att använda mobila arbetsplattformar.

Förkunskaper

Minst 18 år. God förståelse i svenska språket.

Tid

1 dag, 08:00 - 11:00

Pris

Deltagaravgift 2 395 SEK exkl moms

Nyhetsbrev!

Anmäl er till vårt nyhetsbrev och ta del av alla våra uppdateringar av vårt utbildningsutbud