Kurs detaljer

« Bakåt

Brandfarliga Arbete "Heta Arbete"


Kursbeskrivning

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag) och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området.

Utbildningen är uppbyggd enligt ”train the trainer-koncept”  DINUTBILDARE utbildar sedan de som i sitt yrke behöver certifikat för att utföra arbeten brandsäkert.

Arbeten med risk för brand

En utbildning i Brandfarliga Arbeten ger det certifikat som försäkringsbolagen kräver för att få utföra ett tillfälligt arbete som kan medföra uppvärmning och risk för brand.

När ett arbete med risk för brand ska utföras ska det finnas en tillståndsansvarig som ska se till att ett särskilt tillstånd signeras av den som ska utföra arbetet samt eventuell brandvakt som ska bevaka arbetet. Samtliga ska ha ett giltigt certifikat som ska styrkas innan arbetet påbörjas.

Tillståndslistan är en checklista där man går igenom de säkerhetsregler som ska följas. Alla involverade i arbetet går igenom tillståndslistan och gör en riskbedömning av arbetet.


Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 2 600 SEK exkl moms

Nyhetsbrev!

Anmäl er till vårt nyhetsbrev och ta del av alla våra uppdateringar av vårt utbildningsutbud