Kurs detaljer

« Bakåt

Arbete på väg Allmän Grundkompetens steg 1.1-1.3


Kursbeskrivning

Arbete På Väg Steg 1.1,1.2,1.3 & Nivå 1-2

 

Grundkompetens enligt samtliga tre inriktningar.

 

Innehåll:

 

Allmän Grundkompetens – Steg 1.1
Grundkompetens för att framföra väghållningsfordon – Steg 1.2
Grundkompetens för att få utföra vägarbete – Steg 1.3

 

Personal kan efter denna utbildning utföra arbetsuppgifter under ledning av certifierad personal enligt Steg 2.2

 

Utbildningen är integrerad med tidigare Arbete På Väg Nivå 1&2 (Enligt TRVK 2012:86)

 

Detta kompetensupplägg kan även vara ett förkunskapskrav enligt Steg 2.1, T ex framföra TMA-fordon mm.

 

Exempel på fordon som kräver förare med kompetens enligt steg 1.2 är:

 
  • Personbilar som används i exempelvis projekteringsarbete, trafikdirigering.
  • Fordon som används för transporter, exempelvis lastbilar. Som väghållningsarbete räknas utförandet i samband med lastning eller lossning av fordon. Själva transporten räknas inte till väghållningsarbete.
  • Motorredskap och traktorer som används i exempelvis beläggningsarbeten, schakter.
 

Exempel på arbeten som kräver steg 1.3 kompetens är:

 
  • Utför vaktarbete, anläggningsarbete, beläggningsarbete, eller arbetar med trafikanordningar under ledning av Ceritifierad person enligt Steg 2.2
  • Utför servicearbeten I eller på anläggningar.
  • Är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordningar, räcken.
 

Intyg: Efter godkänt prov skickas intyg elektroniskt till deltagare

(Plastkort finns som tillval +100:-)

Kursens mål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha grundläggande förståelse och kunskap om trafiksäkerhetsfrågor i samband med arbete på väg, vara medveten om de olika roller, ansvar och skyldigheter som gäller mellan till exempel arbetsgivare och arbetstagare, beställare och utförare samt ha kännedom om de lagar och regler som gäller för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar på eller vid en vägarbetsplats. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 2 400 SEK exkl moms

Nyhetsbrev!

Anmäl er till vårt nyhetsbrev och ta del av alla våra uppdateringar av vårt utbildningsutbud