Kurs detaljer

« Tillbaka

Adr 1,3


Kursbeskrivning

Kursmål

 

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga.

 

Målgrupp

 

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person.

 

Förkunskaper

 

Inga förkunskaper krävs.

 

Kursbevis och certifikat

 

Efter godkänt teoretiskt prov erhåller kursdeltagaren ett certifikat. Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vart annat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras med samma intervall.

 

Kurslängd

 

8 timmar

 

Övrig information

 

Lunch och fika ingår.

Kursmål


Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 1 800 SEK exkl. moms